Zajímavost, ZAJÍMAVOST

Elektronické podání žádostí o finanční příspěvky uživatelům honiteb

Přinášíme aktuální návod ke spuštěnému modulu pro elektronické podání žádostí o finanční příspěvky uživatelům honiteb (dříve dotační titul G) zahrnující i příspěvek na nákup chladícího zařízení. Obdobně platí i pro příspěvky na odchov loveckých dravců a podporu národních plemen psů (dříve dotační titul K).

Důležité informace pro uživatele honiteb:

  • dotační období pro podání žádostí a tedy i splnění (nákup) příspěvků je mezi 1.9.2020 – 31.8.2021
  • za celé období je možno podat jen 1  žádost, doporučujeme tedy počkat na výsledek odlovu černé zvěře a žádost podat po 31.3.2021, na výši příspěvku nemá termín vliv (pouze nutno zaevidovat a podat papírově do konce srpna 2021).
  • v modulu je možné udělat pokusné žádosti, pokud nebudou odeslány na podací místo, nikdo kromě podatele je neuvidí
  • na jedno přihlášení je možno podat žádosti za různé honitby, je tedy možné požádat někoho, aby elektronickou žádost podal. Je možno použít na stejné přihlášení jako na lesnické dotace.
  • po elektronickém vyplnění je nutno žádost z modulu vytisknout a v papírové formě poslat na krajský úřad

Zdroj: Oddělení zemědělství, lesního hosp., myslivosti a rybářství / Odbor stavebního řádu a životního prostředí / Krajský úřad Zlínského kraje

 

 

Podrobný postup jak zpracovat elektronickou žádost v modulu pro žadatele příspěvků na vybrané myslivecké činnosti zde.

Dle poslední novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. je zpracování žádosti na vybrané myslivecké činnosti v modulu pro žadatele povinné!

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

 

 

Všeobecné informace k příspěvku Ministerstva zemědělství na nákup chladicích zařízení

 

 

Napsat komentář