Záruka a reklamace

 

 1. Poškození zboží při přepravě

  Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození nejlépe vyhotovit záznam o poškození ještě za asistence řidiče přepravní společnosti (při kontrole je možné zboží rozbalit a prohlédnout) a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena.

  Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese dopravce. Veškeré přepravované zboží je přepravcem pojištěno. V případě, že je zboží zjevně poškozeno, je nutné sepsat s řidičem škodní protokol. Upozorňujeme zákazníky, že na reklamace mechanického poškození výrobku nahlášené po podpisu dodacího listu (jehož podpisem kupující souhlasí s jeho převzetím a potvrzuje dopravci, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy) není možné brát zřetel.

 2. Poškození zboží vlivem častého používání

  Záruka se poskytuje pouze na výrobní vady, nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho častým používáním, ani na vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi a ani na poškození ohněm a jinými živly. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

 3. Záruční doba

  Je 24 měsíců ode dne uvedeného na prodejním dokladu jako datum uskutečnění zdanitelného plnění. Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání může zapříčinit prohloubení vady, což bude také důvodem k zamítnutí reklamace.

  Reklamace může být v našem případě uznána v těchto případech:
  Zboží je reklamováno před použitím a jde o výrobní vadu.
  Zboží nese známky běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním a jde o výrobní vadu.

  Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti výrobku, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení nebo přirozené změny materiálu. Dále se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním a nevhodnou údržbou. Reklamační řízení může být zahájeno pouze tehdy, jestliže zákazník předloží kompletní reklamované zboží a prokáže nákup nákupním dokladem. Zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné.

  Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a může tak být kratší než záruční doba. Životnost výrobku závisí také na jeho správném udržování a ošetřování.

 4. Místo a lhůta vyřízení reklamace

  Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. V případě uznatelné vady zboží, toto zboží zašlete na adresu uvedenou na daňovém dokladu, s průvodním dopisem, obsahujícím seznam reklamovaného zboží, popis vady a kopie dokladů, na základě kterých došlo ke koupi zboží. Nezapomeňte uvést jestli chcete zboží vyměnit za jiné, nebo jakým způsobem chcete peníze vrátit (složenkou, nebo převodem na váš účet – bez těchto dokladů nemůže být reklamace vyřízena.)

  Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. V případě výměny zboží (např. za jinou velikost) je lhůta na vyřízení reklamace u skladového zboží 10 dnů. Pokud zboží není skladem, budeme se snažit v co nejkratším termínu Vaši záležitost vyřídit. Nezapomeňte uvést vaši kontaktní adresu (případně e-mail, nebo telefon), abychom Vás mohli informovat o stavu Vaší reklamace.
  V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku!
  Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

 5. Právo na vrácení zboží

  Máte právo nepoužité a nepoškozené zboží do 14 dnů od jeho převzetí vrátit bez udání důvodu.Zboží zašlete obyčejnou zásilkou, ne na dobírku! V originálním obalu a s přiloženým dokladem. Peníze vám zašleme na váš účet, nebo peněžní poukázkou a to do 3 týdnů po obdržení zboží.