Ve dnech 25. až 28.7. bude z důvodu dovolené prodejna uzavřena. Vaše objednávky budou vyřízeny postupně po 28.7. Děkujeme za pochopení

Obchodní podmínky

Zboží, ceny a objednané zboží

Dodavatel dodá zboží které je v jeho výlučném vlastnictví na základě potvrzení objednávky objednatele tlačítkem Objednat a za kupní ceny, z platného ceníku dodavatele, dle podmínek daných touto smlouvou

Aby byla smlouva uzavřena, musí být návrh na její uzavření (objednávka) přijat provozovatelem e-shopu.– z úkonu provozovatele musí být zřejmé, že s objednávkou souhlasí. 

Dodací podmínky

1. Zboží, které bude skladem bude doručeno do 5 pracovních dní? (v období před Vánocemi se termín dodání může prodloužit), ostatní jak nejrychleji to bude možné. V případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události, vyhrazujeme si právo na prodloužení expediční lhůty. O tom však bude zákazník informován.

2. Zboží bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce jako adresa dodání.

3. Dodavatel je povinen vystavit k prodávanému zboží řádný daňový doklad, který je nedílnou součástí dodávky.

4. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na objednatele až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

5. Objednatel má právo kdykoliv před převzetím zboží od kupní smlouvy odstoupit nebo nepoužité a nepoškozené zboží můžete vrátit do 14 dnů od jeho zakoupení. V tomto případě odešlete zboží zpět na adresu uvedenou  v přiloženém daňovém dokladu. Kupní cena zboží Vám bude vrácena poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet. V případě výměny zboží (např. velikosti) Vám bude opětovně účtováno přepravné.

6. Nezasílejte zboží zpět na dobírku! Zásilka na dobírku nemůže být přijata!

7. Náklady na dopravu hradí odběratel

1. Poštovné a balné je účtováno v hodnotě 200,-Kč (PPL) – platí pro Českou republiku.

2. Poštovné a balné je účtováno v hodnotě 300,-Kč (platí pro Slovensko)

3. Doběrečné činí 65,-Kč 

8. Dopravu zajišťuje:

PPL -https://www.ppl.cz/

 

9. V případě, že si Vámi objednané zboží nevyzvednete, a toto se nám vrátí zpět, budeme po Vás vymáhat náklady na marné zaslání objednaného zboží.
Do uhrazení těchto nákladů bude Vaše adresa zablokována pro další
objednávky z našeho e-shopu.

10. V případě, že budete žádat o opětovné zaslání nevyzvednutého zboží, budete hradit veškeré náklady na dopravu. Barvy zobrazeného zboží byly pečlivě laděny, přesto však nemusejí zcela odpovídat skutečnosti z důvodu různého nastavení monitoru.

11. U zboží, jehož nákup a prodej podléhá zákonu o zbraních a střelivu (např. tlumiče, zbraně apod.) a pro jehož nákup a prodej je vyžadován zbrojní průkaz, nedochází vložením do košíku k uzavření smlouvy na dálku. Toto zboží je na E-shopu pouze prezentováno s možností vytvoření objednávky za účelem následného prodeje tohoto zboží na kamenné prodejně - po předložení dokladů opravňujících k jeho nákupu.

Závěrečná ustanovení

Vztahy touto smlouvou neupravenými se řídí ustanoveními obchodního zákoníku ČR. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za případné administrativní chyby. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo znění obchodních podmínek kdykoliv změnit.

Záruka a reklamace

Poškození zboží při přepravě

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození nejlépe vyhotovit záznam o poškození ještě za asistence řidiče přepravní společnosti (při kontrole je možné zboží rozbalit a prohlédnout) a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena.

Odpovědnost za poškozené zboží v průběhu přepravy nese dopravce. Veškeré přepravované zboží je přepravcem pojištěno. V případě, že je zboží zjevně poškozeno, je nutné sepsat s řidičem Škodní protokol. Upozorňujeme zákazníky, že na reklamace mechanického poškození výrobku nahlášené po podpisu dodacího listu (jehoož podpisem kupující souhlasí s jeho převzetím a potvrzuje dopravci, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy) není možné brát zřetel.

Poškození zboží vlivem častého používání

Záruka se poskytuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na běžné opotřebení zboží způsobené jeho častým používáním, ani na vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi a ani na poškození ohněm a jinými živly. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

 

Záruční doba

Je 24 měsíců ode dne uvedeného na prodejním dokladu jako datum uskutečněného zdanitelného plnění. Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví.
Případné prodlení při pokračujícím užívání může zapříčinit prohloubení vady, což bude také důvodem k zamítnutí reklamace. Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti výrobku, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení nebo přirozené změny materiálu. Dále se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním a nevhodnou údržbou. Reklamační řízení může být zahájeno pouze tehdy, jestliže zákazník předloží
kompletní reklamované zboží a prokáže nákup nákupním dokladem. Zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a může tak být kratší, než záruční doba. Životnost výrobku závisí také na jeho správném udržování a ošetřování.

Reklamace může být v našem případě uznána v těchto případech:

Zboží je reklamováno před použitím a jde o výrobní vadu.

Zboží nese známky běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním a jde o výrobní vadu.

 

Místo a lhůta vyřízení reklamace

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterěho byla věc zakoupena. V případě uznatelné vady zboží, toto zboží zašlete na adresu uvedenou na daňovém dokladu, s průvodním dopisem, obsahujícím seznam reklamovaného zboží, popis vady a kopie dokladů, na základě kterých došlo ke koupi zboží. Nezapomeňte uvést, jestli chcete zboží vyměnit za jiné, nebo jakým způsobem chcete peníze vrátit (složenkou, nebo převodem na váš účet – bez těchto dokladů nemůžee být reklamace vyřízena.)

V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu
zákupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řízení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řízení spotřebitelských sporů, kterým je česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. U optických zařízeních a zbraní se může reklamační lhůta prodloužit o čemž bude zákazník předem informován.

V případě výměny zboží (např. za jinou velikost) je lhůta na vyřízení reklamace u skladového zboží 10 dnů.
Pokud zboží není skladem, budeme se snažit v co nejkratším termínu Vaši záležitost vyřídít. Nezapomeňte uvést vaši kontaktní adresu (případně e-mail, nebo telefon), abychom Vás mohli informovat o stavu Vaší reklamace.

 

Právo na vrácení zboží

Máte právo nepoužité a nepoškozené zboží do 14 dnů od jeho převzetí vrátit bez udání důvodu.

Náklady na dopravu vráceného zboží hradí o zákazník.

Zboží zašlete obyčejnou zásilkou, ne na dobírku! Peníze Vám zašleme na váš účet, nebo peněžní poukázkou a to do 14 dnů po obdržení zboží.

 

 Skladové zásoby v našem e-shopu jsou z technických důvodů průběžně aktualizovány , může se tedy stát, že Vámi objednané zboží nebude aktuálně skladem nebo bude skladem  v menším množství než je uvedeno v e-shopu. O této skutečnosti Vám bude co nejdříve zaslán e-mail a zboží bude obratem objednáno u dodavatele nebo výrobce. V případě zájmu si dostupnost můžete ověřit telefonicky na tel.č. 725832612

 Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy:

odstoupeni-od-smlouvy

  • Home
  • Design Shoptetak.cz
    ×

    Splátková kalkulačka ESSOX